Användarvillkor

1. Inledning

Dessa villkor gäller för dig som är kund hos Stratex Förlag. Genom att bli kund accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor. Det är därför viktigt att du läser villkoren noggrant.

2. Om tjänsten

Webshoppen på jonasgudmunds.se är en digital bokhandel där du kan köpa digitala böcker och därtill besläktat innehåll. Genom att registrera dig som kund hos får du möjligheten att genomföra köp av de produkter som till varje tid finns till försäljning på jonasgudmunds.se.

3. Avtalsvillkor och upplysningsplikt

Du kan alltid hitta de gällande köp- och leveransvillkoren på denna sida. Stratex Förlag har rätt att uppdatera och ändra användarvillkoren och innehållet i tjänsten utan att i förväg få ditt godkännande. Information om större ändringar kommer att lämnas på Stratex Förlags webbplats minst en vecka innan den träder i kraft. Genom att fortsätta använda Stratex Förlags tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

4. Leverans av digitala produkter

Digitala produkter som e-böcker och e-ljudböcker levereras efter ett fullföljt köp i form av en nedladdningslänk. Efter genomfört köp får du som kund tillgång till att ladda ner den nyinköpta boken, t.ex. till valfri läs-app för iPhone eller Android-enheter. Kunden erhåller även en faktura/kvitto som skickas till den mailadress som kunden har knutit till sitt konto. Leveranskostnader för digitala produkter är inkluderade i det angivna priset.

5. Betalning

Du kan välja att betala på något av följande sätt:

- Med kort. Du kan betala med Visa, Mastercard, och American Express. När du genomför ett köp hos Stratex Förlag förvaras dina kortuppgifter på ett säkert och krypterat sätt hos vår betaltjänstleverantör Stripe.

- Med Klarna Dela Upp, eller Betala Senare. När du genomför ett köp skickar Stratex Förlag dina uppgifter till Klarna som hanterar din betalning på ett säkert och krypterat sätt.

6. Ångerrätt

Du har ingen ångerrätt på e-böcker eller digitala ljudböcker, då dessa klassas om en tjänst. Så snart betalningen av boken gått genom och du fått möjligheten att påbörja nedladdning av en digital bok har du således ingen rätt att ångra köpet.

7. Reklamation

Du har tre års reklamationsrätt. Om du mottager en felaktig vara i förhållande till din beställning eller en defekt vara ska du reklamera inom skälig tid efter att du har upptäckt felet. Reklamationer meddelas via e-post: support@stratex.se. Vi förbehåller oss rätten att avhjälpa ett fel/en defekt genom att byta mot en felfri vara istället för att betala tillbaka köpesumman.

8. Upphovsrättsskydd och immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till de böcker du köper hos Stratex Förlag ägs av Stratex Förlag, och böckerna är skyddade med antingen ett vattenmärke (ett så kallat socialt DRM) eller ett tekniskt kopieringsskydd (Adobe DRM). Vattenmärkningen försvårar inte nedladdning eller användning av den boken du köper, men den gör det möjligt att spåra vem som köpt boken, i fall filen sprids illegalt. Vattenmärket består av information om ditt ordernummer och vattenmärket inbäddas både synligt och osynligt/ej hörbart.

Om boken är skyddat med Adobe DRM, finns det en begränsning på hur många olika enheter du kan ladda ned filen till. För att läsa böcker med Adobe DRM behöver du registrera dig hos Adobe och skaffa dig ett Adobe ID.

När du köper en bok hos Stratex Förlag, köper du rätten att använda produkten för icke-kommersiell privat bruk och du har inte rätt att bedriva vidareförsäljning av böckerna. All kopiering, förutom för ditt privata bruk, och andra typer av rättighetsstridig spridning är förbjuden. Du är själv ansvarig för att filerna inte sprids vidare till andra användare. Gärningar i strid mot licensrättigheterna kommer att beivras.

All övrig upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Stratex Förlag och dess tjänster innehas av Stratex Förlag och/eller Stratex Förlags samarbetspartners och du förvärvar genom din kundrelation med Stratex Förlag ingen som helst rätt till dessa rättigheter.

9. Systemkrav

Användning av e-böcker, ljudböcker med mera förutsätter att användaren har tillgång till utrustning som till exempel en dator med internetaccess, vilket kan medföra särskilda utgifter för användaren. Användning av produkterna kan kräva att du emellanåt genomför uppdateringar eller uppgraderingar av mjukvara samt hårdvara. Du medger och är införstådd med att sådana systemkrav för användning av tjänsten, som emellanåt kan komma att ändras, är ditt eget ansvar.

10. Användning av tjänsten med mera

För att genomföra ett köp hos Stratex Förlag ger vi dig möjligheten att registrera dig och skapa en användarprofil. Det är däremot inte nödvändigt att köpa något, om du skapar en användarprofil. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna registrera dig som kund hos Stratex Förlag.
Stratex Förlag och jonasgudmunds.se får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda jonasgudmunds.se på sådant sätt att Stratex Förlag eller jonasgudmunds.se eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Du får naturligtvis inte bryta mot svensk lag och du måste följa Stratex Förlag regler. Du får alltså inte:

Publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
Förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv)
Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för någon kommersiell verksamhet.
Använda Stratex Förlags / jonasgudmunds.se tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden (kommersiella eller andra).
Överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc., skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan persons dator eller egendom.
Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

Om Stratex Förlag misstänker att du begått ett brott vid användning av jonasgudmunds.se tjänster förbehåller sig Stratex Förlag rätten att spärra din profil, och polisanmälan kan komma att göras.

Som användare av jonasgudmunds.se uppmanas du att alltid kontakta vår supportavdelning om du hittar innehåll på jonasgudmunds.se som du menar kan kategoriseras som något av det ovan nämnda.

11. Personuppgifter

Stratex Förlag lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera kundernas användning av jonasgudmunds.se. Stratex Förlag behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål om medgivande givits. Stratex Förlag är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter avseende Stratex Förlag finns sist i dessa villkor.

Genom att registrera dig hos jonasgudmunds.se samtycker du till att Stratex Förlag behandlar dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till Stratex Förlag tjänster och betalning för dessa.

Vidare samtycker du till att Stratex Förlag kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om Stratex Förlag och/eller Stratex Förlag produkter och tjänster samt information eller reklam från och/eller om våra samarbetspartners.

Du samtycker vidare till att Stratex Förlag lämnar ut dina personuppgifter till Stratex Förlag ägare, bolag som ingår i samma koncern som Stratex Förlag eller bolag som ägs av Stratex Förlag ägare i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av Stratex Förlag tjänster. Stratex Förlag kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som rör dig och som behandlas av Stratex Förlag kan du skriftligen begära detta genom att skicka ett brev till adressen längst ned i villkoren. Om du vill ändra någon uppgift eller önskar att någon uppgift skall tas bort (vissa uppgifter är dock nödvändiga för din användning av jonasgudmunds.se) eller om du vill eller inte längre vill erhålla information/reklam om Stratex Förlag och/eller samarbetspartners är du välkommen att kontakta oss. Adressen finns sist i villkoren. I ditt brev skall du uppge vilka personuppgifter eller andra uppgifter du önskar ändra och på vilket sätt du vill att dessa skall ändras.

12. Cookies, IP-adresser och loggstatistik

jonasgudmunds.se använder sig av så kallade cookies. En cookie är en liten fil som lagras i din dator och som innehåller en identifikation av datorn för Stratex Förlag. Filen innehåller inte i sig uppgifter om dig. Cookies används för att skapa en så god användarupplevelse av jonasgudmunds.se som möjligt, till exempel för att Stratex Förlag kan komma ihåg ditt användarnamn. Du kan alltid radera cookies från din dator.

I anslutning till varje besök hos jonasgudmunds.se registreras den använda IP-adressen. Din IP-adress är adressen på den dator, som du använder för att besöka jonasgudmunds.se. IP-adressen registreras för att säkra att Stratex Förlag alltid kan leta rätt på den använda datorn, för det fall att missbruk eller olagligheter skett i samband med besöket på jonasgudmunds.se.

För att öka användarupplevelsen använder Stratex Förlag loggstatistik till att exempelvis identifiera vilka böcker som säljer bäst.

13. Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

Inom ramen för Stratex Förlag tjänster kan länkar till samarbetspartners webbplatser tillhandahållas. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Stratex Förlag och Stratex Förlag ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

14. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Stratex Förlagansvar.

Stratex Förlag lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m.m. som tillhandahålls av eller genom Stratex Förlag på jonasgudmunds.se webbplats. Stratex Förlag lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Stratex Förlag ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till Stratex Förlag eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Stratex Förlag för brottsliga gärningar som begås med användning av Stratex Förlag tjänster, till exempel hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. Stratex Förlag svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av Stratex Förlag tjänster.

Stratex Förlag svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Stratex Förlag tjänster och/eller dess material eller information.

Detta gäller dock inte om Stratex Förlag orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

15. Lagval och behörig domstol

På dessa villkor ska svensk lag tillämpas. Tvist hänförlig till Villkoren, till användningen av Stratex Förlag och/eller de tjänster som erbjuds via jonasgudmunds.se skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

16. Kontakt

Vill du ta kontakt med Stratex Förlag kan du göra det via mejl på adress support@stratex.se

Vill du skicka brev till oss går det bra på:

Stratex Förlag
Slipvägen 24
645 93 Strängnäs

Organisationsnummer: 556601-5508
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556601550801